Welkom

De bibliotheek      
 

Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken

Het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) is een kleine
slagvaardige organisatie die de twee basisbibliotheken in de provincie ondersteunt:
De nieuwe bibliotheek in Almere en FlevoMeer bibliotheek.

Naast diensten aan de bibliotheken voorziet het SFB in een
collectie media voor leeskringen en basisscholen in Flevoland.
Voor het onderwijs organiseren we jaarlijks de provinciale voorleeswedstrijd.
 

Het SFB vormt de schakel met de Koninklijke Bibliotheek.
Via het SFB is Flevoland aangesloten op het landelijk bibliotheeknetwerk.

Het SFB wordt gesubsidieerd door

 

 

                    

 

 

Actueel

BoekStart / BoekenPret is goed onderbouwde interventie volgens Nederlands Jeugdinstituut.

Op 4 april aanstaande vinden de provinciale finales plaats van De Nationale Voorleeswedstrijd, voor leerlingen in groep 7 en 8 in het basisonderwijs, en Read2Me!, voor brugklassen in het voortgezet onderwijs.

Mitch Stengewis van Windesheim Flevoland vertegenwoordigt Flevoland tijdens de landelijke finale van de pabo voorleeswedstrijd op 1 juni 2017.

Onder invloed van de Bibliotheek op school gaan leerlingen op school meer lezen, waardoor de leesvaardigheid op peil blijft, laat onderzoek van Thijs Nielen zien. Het programma slaagt er ook in om meisjes meer te motiveren voor lezen en ze thuis meer te laten lezen. Het onderzoek doet aanbevelingen voor het vergroten van de leesmotivatie van jongens.