Welkom

De bibliotheek      
 

Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken

Het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) heeft de afgelopen elf jaar de twee basisbibliotheken in de provincie ondersteund: De nieuwe bibliotheek in Almere en FlevoMeer bibliotheek.

In de loop van 2017 zijn taken overgedragen aan de twee bibliotheken (ICT, distributie, schoolbibliotheek, leeskringen, projecten).

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provinciale bibliotheektaken volledig overgeheveld naar de twee bibliotheken; per die datum worden door het SFB geen werkzaamheden meer uitgevoerd.

Het SFB wordt gesubsidieerd door