advieslijsten

aanbevolen 2014 (advieslijst voor 4-8 jaar)
boeken en andere materialen die in 2012 zijn verschenen en redelijk tot goed bruikbaar zijn

aanbevolen 2014 (advieslijst voor 9-12 jaar)
boeken en andere materialen die in 2012 zijn verschenen en redelijk tot goed bruikbaar zijn

normen schoolmediatheek primair onderwijs
richtlijnen over de omvang van een schoolmediatheek, aangevuld met aanbevelingen voor het aanschafbeleid, de inrichting en het onderhoud.

basisadvieslijst schoolmediatheek onderbouw 2010
om hiaten in uw collectie informatieve materialen voor de onderbouw op te sporen

basisadvieslijst schoolmediatheek midden- en bovenbouw 2011
om hiaten in uw collectie informatieve materialen voor de midden- en bovenbouw op te sporen