Wat

Het SFB is van start gegaan in april 2006 op initiatief van de provincie Flevoland en met instemming van de bibliotheken.
Het SFB heeft de volgende opdracht meegekregen:

Ondersteunen van de bibliotheken

Stimuleren van onderlinge samenwerking binnen de provincie
Zorgen voor goede aansluiting op het landelijke bibliotheekstelsel van Het SFB levert een actieve bijdrage aan een modern openbaar bibliotheekstelsel in Flevoland door het innemen van een voorhoederol en signaleren van kansen.

Medio 2007 wordt de dienstverlening van het SFB geevalueerd door de bibliotheken.