Fantasia


Het Fantasia schoolleesplan is een systematische aanpak van leesbevordering voor het basisonderwijs, waarbij
scholen, bibliotheken, boekhandels en ouders (''de leespartners'') samenwerken om te bereiken dat basisschoolkinderen vaker, gevarieerder, beter en met  meer plezier gaan lezen.

Met behulp van Fantasia worden de vrijblijvendheid van leesbeleving en leesplezier binnen het onderwijs omgezet in een strategische en gestructureerde benadering van lezen.
De meeste Fantasia-activiteiten spelen zich dan ook af op school. De activiteiten worden onderverdeeld in drie typen, die gezamenlijk de Fantasiadriehoek vormen.

Als eerste de boekenkring, waarbij het gaat om activiteiten rond boeken voor de hele klas (spreekbeurten, boekbesprekingen, voorlezen, bezoek van schrijvers, etc.).
Als tweede het vrije lezen, waarbij leerlingen individueel lezen uit een zelf gekozen boek.
Tenslotte wordt veel aandacht besteed aan verwerking. kinderen worden gestimuleerd zich te uiten naar aanleiding van boeken, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende werkvormen (toneel, tekenen, schrijven etc.).

Het SFB is provinciaal coördinator van Fantasia.
Contactpersoon: Karin de Jong  tel: 0320-269556 of mail.

naar de Fantasia-website