Boekenpret

 In het kader van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ontwikkelen  steeds meer gemeenten specifiek taalbeleid voor achterstandsgroepen. Taalstimulering kan immers een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Het is wel belangrijk om vroeg te beginnen en een gestructureerde aanpak te kiezen die goed aansluit bij de ontwikkelingsfasen die kinderen doorlopen. Boekenpret biedt zo'n aanpak.

Het programma is bedoeld voor kinderen 0 tot 6 jaar, hun ouders en de beroepskrachten die met kinderen in deze leeftijdscategorie werken. Het doel van Boekenpret is ervoor te zorgen dat ouders en kinderen meer plezier gaan beleven aan (voor)lezen en dat kinderen zich ontwikkelen tot goede en gretige lezers. Boekenpret is vooral gericht op autochtone en allochtone gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen. Het programma biedt de mogelijkheid om per locatie een keuze te maken uit activiteiten enmaterialen, onder het motto: Boekenpret op maat: intensief waar het moet, extensief waar het kan.

De kern van de Boekenpretmethodiek wordt gevormd door het ''centra-gezin-centra-model''. De centra (thuiszorgorganisaties, peuterspeelzalen, spel-inlopen, scholen) stimuleren de ouders om thuis voor te lezen (gezin). Bij problemen staan de centra klaar om de ouders extra steun te geven of hun rol gedeeltelijk over te nemen.
Alle materialen zijn aangepast aan de Taallijn VVE van het Expertisecentrum Nederlands en Sardes.

Het SFB is provinciaal coördinator van Boekenpret.
Contactpersoon: Karin de Jong  Tel: 0320-269556 of mail

naar de Boekenpret-website
powerpointpresentatie