Basisvaardigheden


 

Bibliotheken bieden de ca. 2,5 miljoen mensen in ons land die niet beschikken over basisvaardigheden zoals lezen, rekenen of omgaan met een computer een enorm aanbod aan programma's.

Op taalgebied is er een:

Nationaal actieprogramma: Tel mee met Taal 2016-2018

Het actieprogramma 2016-2018 Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Het is de bedoeling om tegen te gaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan. Tel mee met Taal richt zich op het verbeteren van de taalvaardigheid en het leesplezier van kinderen t/m de basisschoolleeftijd (preventief) en het verbeteren van de taalvaardigheid / voorkomen van laaggeletterdheid bij volwassenen (curatief).

Nationaal programma voor volwasseneneducatie: Taal voor het leven

Taal voor het Leven’ is het uitvoeringsprogramma van ‘Tel mee met Taal’ voor volwassenen. Lokale en landelijke organisaties werken hierin samen om meer laaggeletterden en digibeten te bereiken en te scholen. 


De keuzes voor het cursusaanbod in een bibliotheek  hangen in eerste instantie af van de wensen en behoeften in de gemeente.
 

Het SFB neemt actief deel aan het landelijk overleg Basisvaardigheden en ondersteunt de Flevolandse bibliotheken bij het uitwerken van de programma's van hun keuze. Nieuw is de ondersteuning bij de samenwerking met de belastingdienst.

 Contactpersoon:  Lisenka Akse T 0320-269552